Imádság

Fiamat, Jézust hozom nektek

„Fiamat, Jézust hozom nektek” – mondja szüntelenül üzeneteiben Mária. Elhozta Őt ide, Međugorjéba a jelenések első napján is, amikor a látnokok – akkor még gyermekek – látták Őt, karján a gyermek Jézussal. Az első naptól kezdve szüntelenül árad a kegyelem folyója ezen a helyen, amelyet sok zarándok megtapasztalt. Sokan találkoztak a Szűzanyával, mint élő édesanyával, annak ellenére, hogy fizikailag nem látták. A találkozás ugyanis a szívben történik.

Az üzenetről gondolkodva

Elmélkedés a Szűzanya 2019. április 25-i üzenetéről

Valamit alapból le kell szögezni. Az élő hit kegyelmi kérdés. Felette áll a tudásnak, a tudománynak. Folyton kérni kell a hit fényének a kegyelmét, hogy általa Istenhez közelebb kerülhessünk. Mária üzenetei annyira fogják áthatni életünket, annyira visznek közelebb az Úrhoz, amennyire hagyjuk, hogy mélyen elüljenek bennünk és átalakítsák mindennapjainkat. Jó, ha ezzel a lelkülettel próbáljuk követni Mária aktuális üzeneteit.

Új életre hívlak benneteket

Elmélkedés a Szűzanya 2019. február 25-i üzenetéről

A katolikus egyházban Máriának, Jézus édesanyjának kivételes helye van. Nemcsak azért, mert a hívő nép századokon át bizalommal kérte közbenjárását, hanem azért is, mert az egyház hivatalos liturgiájában is rendkívüli helyet foglal el. Az egyház számos ünnepen és emléknapon emlékezik Máriára.

A csend és az imádság ideje

Elmélkedés a Szűzanya 2019. január 25-i üzenetéről

Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a Béke Nobel-díj átvételekor következőket monda: Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon.

Jézus a Béke Királya

Elmélkedés a Szűzanya 2018. december 25-i üzenetéről

Első pillanatra a Szűzanya üzenetei egyformának tűnhetnek, de az édesanyai szó mindig új módon táplál és buzdít bennünket. A víz is sok évszázad óta egyforma, de mégis mindig újra táplálja és életben tartja a nemzedékek hosszú sorát. Ezen a karácsonyon is, ahogyan mindig, a Szűzanya a gyermek Jézussal, a Béke Királyával érkezett, pontosan úgy, ahogyan a jelenések első napján elmondták a látnokok. Jézust ajándékozza nekünk és Jézushoz vezet bennünket.

A kegyelem és az imádság, a várakozás és az ajándékozás ideje

Elmélkedés a Szűzanya 2018. november 25-i üzenetéről

A Boldogságos Szűz Mária a mi időnkben, napjainkban jön el hozzánk. Buzdít bennünket, hogy a nekünk ajándékozott idő ne legyen hiábavaló számunkra. Az idő olyan, mint az üres edény, amely arra vár, hogy jócselekedetekkel töltsük meg. Jól ismert Szent Ágoston mondása: Az emberek azt mondják, hogy jó vagy rossz az idő. Mi vagyunk az idő. Olyan az idő, amilyenek mi vagyunk.

Ljubo atya szentbeszéde Kapisztrán Szent János ünnepén 2018.10.23-án

A ti népetek ma nemzeti ünnepet ül. Egy olyan történelmi eseményt ünnepeltek, amely meghatározza identitásotokat. A mai időkben a kultúra és az identitás válságát éljük. Ha az ember nem tudja szinte még a saját nevét sem, nem ismeri a saját kultúráját, nagyon könnyen manipulálhatóvá válik. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a gyökereinket. Kell, hogy emlékezzünk. Fel kell tudnunk idézni a régi időket. Hiszen, ha nem lettek volna az előttünk mások, hol lennénk most? Hol lennénk most, ha nem lettek volna azok, akik befogadtak, megerősítettek minket?

Feliratkozás a következőre: Imádság