Fiamat, Jézust hozom nektek

Fiamat, Jézust hozom nektek

„Fiamat, Jézust hozom nektek” – mondja szüntelenül üzeneteiben Mária. Elhozta Őt ide, Međugorjéba a jelenések első napján is, amikor a látnokok – akkor még gyermekek – látták Őt, karján a gyermek Jézussal. Az első naptól kezdve szüntelenül árad a kegyelem folyója ezen a helyen, amelyet sok zarándok megtapasztalt. Sokan találkoztak a Szűzanyával, mint élő édesanyával, annak ellenére, hogy fizikailag nem látták. A találkozás ugyanis a szívben történik.

          Mária Betlehemben hozta világra Jézust, de, szüntelenül világra hozza Őt lelki módon az emberi szívekben is. Ő a legmélyebb és legfájdalmasabb módon tapasztalta meg Jézus világra szülését nemcsak Betlehemben, hanem az emberi lelkekben is.

          Amikor a gyermek elhagyja édesanyja méhét, akkor ez az első lépése a világba. Gyermeket szülni ugyanaz, mint elválni tőle. Ez az első elválás csak a kezdete minden mélyebb és fájdalmasabb elválásnak és szabaddá válásnak. Minden édesanya számára nehéz és gyakran fájdalmas feladat elfogadni a fokozatos eltávolodást, és mindinkább szabadon hagyni gyermekét, hogy a gyermek elindulhasson a saját útján.

          Mária tudja, hogy nem birtokolhatja gyermekét, annak ellenére, hogy ajándékként szülte a világra. Számára világos, hogy nemcsak neki van joga ölelni gyermekét. Más játékszabályt kell elfogadnia: odaadni mindenki szolgálatára.

          Világra szülni Jézust ugyanaz, mint részt venni az Eucharisztiában. Itt nincs határ: meg kell osztani, a végsőkig szét kell osztani.

          Mária valóban Isten anyja, édesanya, aki világra szülte Istent Betlehemben. De, mit jelent ez a mi számunkra? Az egyházatyák a következőt mondták: „Mit használ nekem, ha Krisztus egyszer Máriától megszületett Betlehemben, és nem születik meg a hit által a lelkemben?” Mária pontosan azt szeretné, hogy Jézus megszülessen a lelkünkben, hogy felfedezhessük és megtapasztalhassunk azt a szeretetet, amely a mennyből érkezik. Isten az ő szeretete által akar bennünk mindent újjáteremteni és ezt meg is teszi.

Imádság

          Szűz Mária, te, aki befogadtad Isten Igéjét, tőled ered a Szentlélekben való élet. Általad és benned növekedett az Élet, Aki mindent életre keltett. Ó Mária, kérünk Téged, add nekünk azt a szeretetet, amellyel te szeretted Jézust, amikor a méhedben hordoztad, add nekünk azt a szeretetet, amellyel a világot szeretted, amikor a világ Üdvözítőjéül adtad, add nekünk azt a szeretetet, amellyel Jézust simogattad. Járj közbe értünk Istennél a Szentlélek kegyelméért, hogy meg tudjuk érteni az akadályokat életünkben és úgy tudjuk átalakítani életünket, hogy az isteni élet éljen benne és kiáradjon a világra. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea