Medjugorje monográfia

Henryk Hoser érsek atya tanítása

Manapság több millió ember kel útra. Vannak közöttük olyanok, akik gazdasági okból vándorolnak el szülőföldjükről és indulnak el Európa felé a jobb élet reményében. Mások a háború, az üldöztetés elől menekülnek. Ők az életüket mentik, és biztonságos helyet keresnek maguk és családjuk számára. Ismét mások kedvtelésből járják be a világot, hogy megismerjenek más országokat, embereket, szokásokat. Végül pedig vannak, akik zarándokútra indulnak. Ők valami jobbat keresnek.

Megkülönböztetés

Újévkor, születésnapon és más jeles alkalommal gyakran mondjuk egymásnak: minden jót kívánok, teljesüljön minden vágyad. De vajon elgondolkodunk-e azon, hogy a jó, amit kívánunk, valóban a javára válik-e a másik embernek?

A zarándoklatszervezők, a Béke központok és a Medjugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 26. nemzetközi találkozója 2019.03.19.-2019.03.22. – II. rész

Lemondás

A lemondás nem valami népszerű mostanság. Sőt, inkább azt mondják, árt az egészségnek. A Béke Királynője mégis lemondásra hív. Ha rá figyelünk, lassanként megértjük, hogy a lemondás mennyire fontos része az életünknek, és nemcsak az testi egészségünk, hanem szociális, jellembeli és lelki fejlődésünk szempontjából is hasznos.

Távol és közel

A Biblia szerint az ember vándor ezen a földön. Istenkereső. Keresi az élet értelmét, keresi önmagát. Békét keres. A születésétől a haláláig úton van. Van, aki azt monjda, az ember útja a semmiből a semmibe vezet. Mi hisszük, hogy az ember Istentől jön, és útja Istenhez vezeti őt az örökkévalóságba. Bár az ember útjának célja Isten, Isten mégsem az út végén áll, mert Ő az Emmánuel, a velünk lévő Isten.

A zarándoklatszervezők, a Béke központok és a Medjugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 26. nemzetközi találkozója 2019.03.19.-2019.03.22. – I. rész

Szent József tanít minket

Kedves Testvéreim! Ma Szent Józsefre, erre a szelíd, de erős emberre fordítjuk a tekintetünket. József arra tanít minket, hogy hogyan legyünk igaz emberek, nyitottak az Isten és az emberek felé. Arra tanít minket, hogy hogyan viselkedjünk azokban a helyzetekben, amikor nem látunk világosan, amikor nehézségek érnek minket.

Henryk Hoser érsek atya szentbeszéde a Mladifest záró szentmiséjén

A szentmise olvasmányai: 2 Móz 16, 2-5 és 12-14, Ef 4, 17-24, Ján 6, 24-35

Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Ma – ahogyan minden szentmisén – az Úr meghív bennünket, hogy fogadjuk el az ő ajándékait, amelyeket két asztalról kínál fel nekünk: az ige asztaláról és az eukharisztia asztaláról. Mindkettőre feltétlenül szükségünk van ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni életünk útján, amely a végső cél felé vezet minket.

ISTEN IGÉJÉBŐL ÉLNI 29. Mladifest – Medjugorje – 2018. augusztus 1-5. IV. rész

Katekézis – 2018. augusztus 4.
A katekézist Henryk Hoser érsek atya tartotta.

Kedves Barátaim! Szeretnélek emlékeztetni benneteket az itt elhangzott tanúságtételekre. Láttunk egy nagy családot, akik tanúságot tettek arról, hogyan élnek, és láttuk, hogy boldogok. Hallottuk Blanka Vlašić tanúságtételét arról, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk és hová tartunk. Maria és Darko a férfi és a nő, a férj és a feleség némelykor nehéz kapcsolatáról beszélt tanúságtételében. Gondolkodjunk el ma ezeken a tanúságtételeken.

ISTEN IGÉJÉBŐL ÉLNI 29. Mladifest – Medjugorje – 2018. augusztus 1-5. III. rész

Katekézis – 2018. augusztus 3.
A katekézist Fra Ante Vučković tartotta.

A szentírás nem súlyos filozófiai nyelven íródott, hanem egyszerű, emberi, mindennapi nyelven szól, és ez sokaknak talán túlságosan is egyszerűnek, banálisnak tűnik. Isten igéje egyszerű, de egyidejűleg nagyon mély is. Ludwig Wittgenstein osztrák filozófus azt mondta: Isten igéjének nincsen alja. Mindig mélyebbre és mélyebbre juthatunk benne. A víz is egyszerű dolog, nélküle mégsincs élet. Amit Isten teremtett, az mind egyszerű, de mégis nagyon mély.

Feliratkozás a következőre: Medjugorje monográfia