32. Mladifest

Mladifest

Fra Marinko Šakota atya a Mladifestről: Szentmisét mutatbe Sarah bíboros, Wojda és Pezzuto érsek, valamint Gallese püspök...

A 32. Mladifestet augusztus 1. és 6. között tartják Međugorjéban, melynek jelmondata: „Mi jót kell tennem?“ (Mt 19,16)

Az idei program kicsit eltér az elmúlt évekétől. A Mladifest délelőtti és délután programból áll (ima, ének a nemzetközi ének és zenekarral, katekézis és tanúságtétel), valamint az esti imaprogram (rózsafüzér, szentmise, szentségimádás, imádság égő gyertyával, kereszthódolat, a Cenacolo közösség játékfilmjének bemutatója...).

Ebben az évben is nagy számban vesznek részt a Mladifesten egyházi méltóságok, erősítette meg fra Marinko Šakota atya, Međugorje plébánosa.

Az imatalálkozó idején szentmisét mutat be: Robert Sarah bíboros, Luigi Pezutto érsek, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusa, Tadeusz Wojda érsek, Guido Gallese püspök és fra Miljenko Šteko, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnöke.

„Sarah bíboros, az érsek atyák és a püspök atya Mladifestre való jövetele nagy esemény és nagy öröm mindnyájunk számára. A fiatalok boldogok, amikor látják, hogy a pásztorok velük vannak, a pásztorok pedig örülnek, ha sok olyan fiatalt látnak, akik imádkoznak és dicsőítik az Urat“, monda fra Marinko Šakota atya, akinek nincsenek elvárásai az idei Mladifestre érkező fiatalok létszámát illetően, és hozzátette „akárhányan jönnek, mindenkit Isten hozott!“

Međugorje plébánosa, fra Marinko Šakota még egyszer elmondta azt, ami a legfontosabb a Mladifesten.

„A Mladifest Međugorjéban valóban különleges, a hit és az imádság csodálatos megélése. Minden, ami ezen az imatalálkozón történik – kezdve a nemzetek bemutatkozásától, a Podbrdon való rózsafüzér, a reggeli ima, a katekézis, a tanúságtétel, az ének- és zenekar, az önkéntesek, az esti imaprogram, a rózsafüzér, a szentmise, a szentségimádás, a gyertyával való ima, a Szűzanya szobrával való körmenet, a Cenacolo közösség előadása, a küldetés és a búcsúzás, majd a végén a kora reggeli, 5 órakor kezdődő szentmise a Križevácon – mind olyan természetű események, amelyek felemelik és símogatják a lelket, egészséges étellel táplálják, különleges békével és örömmel töltik el, bátorságot és erős ösztönzést adnak arra, hogy hitben és imádságban folytassák életútjukat, együtt járva mindennapjaikban a Szűzanyával és Jézussal.

Valóban csodálatos a Mladifest ideje alatt az, ahogyan sok fiatalban ébredezik az élet, elkezd kibontakozni a szeretet, a jóság és az öröm csírája és titokzatos béke tölti be a szívüket. Leírhatatlan az az érzés, amely akkor járja át az embert, amikor e

fiatalok arcát szemléli, akik szeretve és elfogadva érzik magukat és ahogyan ők szeretik Istent, Jézust, Máriát, az imát, az eucharisztikát, a szentgyónást, a szentségimádást. Nehéz szavakkal kifejezni azt a pozitív feszültséget, amely a levegőben érezhető, a várakozást, a figyelmet, amely az imádság helyén, a szabadtéri oltár előtti téren uralkodik. De a legszebb és legcsodálatosabb a Mladifesten azt látni, mennyire szeretik a fiatalok az egyházat, a papokat és ahogyan a papok is szeretve és elfogadva érzik magukat!“, mondta fra Marinko világossá téve azt, hogy „a Mladifest a személyek találkozása a szív egyszerűségben és nyitottságában.“

„Oly sok az öröm és a szeretet, a kedvesség és a béke! És leírhatatlan a boldogság! Oly sokan vannak szerte az egész világból, mégsem idegen senki! Oly sok az ismeretlen, de mind kedves számunkra! Senki sincs a figyelem központjában, de mindenki elfogadva és szeretve érzi magát! Forróság van, de senkit sem zavar! Katekézis, tanúságtétel, prédikáció és senkinek sem unalmas! Hosszú ideig tartanak a programok, de mégsem tűnnek hosszúnak, sőt, ellenkezőleg még maradnánk tovább örömmel énekelni és táncolni! zárta gondolatait fra Marinko Šakota atya. A forró augsztus első napjai sokak számára szerte a világban már régóta le vannak foglalva Međugorje és a Mladifest számára. Találkozunk!

32. Mladifest program

FELHÍVÁS

  • Kérjük, hozzatok magatokkal FM kisrádiót fülhallgatóval, Szentírást, napernyőt.
  • Kérjük, azokat a csoportokat, akik részt kívánnak venni az imatalálkozón, hogy az ifjúsági találkozó idejére ne szervezzenek egyéb programokat.
  • Az imatalálkozó ideje alatt (kivéve vasárnap) délelőttönként a zarándokok számára nem lesz szentmise. Minden zarándokot a fiatalokkal közös esti szentmisére hívunk és várunk.
  • Az ifjúsági találkozó egész ideje alatt szinkrontolmácsolást biztosítunk: horvát, angol, olasz, német, francia, spanyol, portugál, lengyel, szlovák, szlovén, magyar, román, orosz, cseh, koreai, arab, kínai (Mandarin), kínai (Cantonese).
  • Link, amelyen a Mladifest magyar fordítása nézhető, augusztus 1-én 18 órától: http://62.75.216.148/