Megkülönböztetés

Megkülönböztetés

Újévkor, születésnapon és más jeles alkalommal gyakran mondjuk egymásnak: minden jót kívánok, teljesüljön minden vágyad. De vajon elgondolkodunk-e azon, hogy a jó, amit kívánunk, valóban a javára válik-e a másik embernek?

Ha a szülő soha, semmit nem vár el a gyerekétől, az nem szolgálja a gyerek javát. Nyilván nem akar szándékosan rosszat az a szülő sem, aki mindent megenged, mindent megad a gyerekének, anélkül, hogy ellenőrizné, mivel tölti az idejét, mire költi a pénzét. A világ ma nagyon sok vonzó dolgot kínál fel a fiataloknak. A szülők és a pedagógusok legfontosabb feladata, hogy megtanítsák a fiatalokat arra, hogyan különböztessék meg egymástól a valóban jó és a káros dolgokat. Zebedeus fiai jó szándékkal álltak Jézus elé, amikor azt mondták neki: add, hogy dicsőségedben egyikünk a jobbodon, másikunk a balodon ülhessen. Jézus mégis azt mondta nekik: Nem tudjátok, hogy mit kértek. Nem hallgatta meg a kívánságukat, de nem is utasította el, hanem új irányt mutatott nekik, amely mások szolgálatára vezette őket.

Medjugorje a Szűzanya iskolája, ahol a megkülönböztetést tanuljuk. Amikor a Szűzanya a békére hív bennünket, azt mondja: Kérjétek Istent, hogy igazi békét adjon nektek. Abból, hogy igazi békéről beszél, arra következtethetünk, hogy nemcsak igazi, hanem hazug béke is létezik. Milyen a hazug békesség, és miért nem ismerjük fel rögtön hazug voltát? Azok szívében, akik Jézust megfeszítették, béke volt, hiszen teljesítették a törvényt. Ez hazug békesség. A Szűzanya azt mondja: Csak Istenben van az igazi békesség. Ez azt jelenti, hogy hiábavaló a békét Istenen kívül, a dolgokban és az emberekben keresni. Szent Ágoston azt mondja: Magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik tebenned.

A Szűzanya ismervén öröm utáni vágyakozásunkat ezt mondja: Ezért ti, gyermekeim, imádkozzatok, hogy a Szentlélek az öröm és a béke igaz útján vezessen benneteket. Segít nekünk megkülönböztetni az öröm igaz útját az öröm hamis útjától. Azt mondja: Gyermekeim, komolyan döntsetek Isten mellett, mert minden egyéb múlandó. Csak Isten örök. Ő múlhatatlan. Imádkozzatok, hogy felfedezzétek az élet magasztosságát és örömét, amelyet Isten ad nektek.

Minden ember boldog szeretne lenni, és ez a Szűzanya kívánsága is. Azt mondja: Azt szeretném, ha mindannyian boldogok lennétek itt a földön, és mindannyian velem lennétek a mennyben. Gyermekeim, ez az én jövetelem célja, és ez az én kívánságom. A Szűzanya figyelmeztet is: Azt szeretném, ha mindannyian boldogok lennétek, de bűnnel a lelketeken ez nem lehetséges.

A Szűzanya tanít bennünket arra, hogyan tegyünk különbséget a jó és a rossz között. Azt mondja: Isten minden embernek megadta, hogy felismerje a jót és a rosszat. A kérdés csak az, hogy miért nem jut el mindenki erre az ismeretre? Az egyik ok a sátán működése. A Béke Királynője figyelmeztet minket, hogy a sátán nagyon ravasz. A fülünkbe suttogott kedves szavakkal csapdákat állít, és be akar csapni minket. A Szűzanya azt mondja: Ezért arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és az életetekkel segítsetek nekem, hogy az emberek felismerjék azokat a csapdákat, amelyeket a sátán állít. Imádkozzatok, hogy minden szívben az igazság győzedelmeskedjen. Hogyan tudjuk ezt megtenni a mindennapjainkban? A Szűzanya utat mutat: Az imádságban felismeritek a legnagyobb örömet és a kiutat minden kilátástalannak látszó helyzetből. Olvassátok a Szentírást, éljétek meg, és imádkozzatok, hogy megértsétek az idők jeleit. A legfontosabb feladatunk a megkülönböztetés, és imáinkban ehhez kell segítséget kérnünk a Szentlélektől.

Szűzanya hallja, amikor azt kérdezzük, hogy miért van szükség erre a sok imára való meghívásra? Válasza: Forduljatok meg, drága gyermekeim, és meglátjátok, milyen sok bűn uralkodik ezen a földön. Azt kérdezitek, drága gyermekeim: miért nem tudtok válaszolni arra, amit kérek tőletek, és miért nem tudtok úgy élni, ahogy én kérem? Azért, mert nem adtátok oda a szíveteket, hogy megváltoztathassam.

Fra Marinko Šakota