Nincs az az erő, amely megállíthatná az embert Anyjához vezető útján

Nincs az az erő, amely megállíthatná az embert Anyjához vezető útján

Dícsérjük Istent az Anyaszentegyházban, amely felismerte Međugorje gyümölcseit, és most különösen jelen van itt Henryk Hoser érsek atya, apostoli vizitátor által, aki megbízott engem ennek a szentmisének a celebrálásával, és akinek az üdvözletét szeretném átadni – kezdte szentbeszédét Miljenko Šteko atya 2019. június 25-én, a jelenések 38. évfordulóján tartott szentmisén.

Mária arra biztat minket – folytatta –, hogy a magunk ereje helyett a Szentlélek erejére hagyatkozunk, és megtanít minket arra, hogy megnyíljunk Isten kegyelmére, és teljesen átadjuk magunkat Neki, hogy kegyelme tükröződhessen bennünk.

Annak idején a teljes kommunista államhatalom a szemtanúk, a gyermekek ellen fordult, hogy elhallgattassa őket, és azokra az emberekre is rátámadt, akik a „hit szemével” tekintettek az eseményekre, és a Jelenések hegyén történtek hatására mezítláb indultak Međugorjeba. A kommunista rendszer üldözte azokat a papokat, akik azért jöttek, hogy segítsenek az helybéli plébánosnak az ide érkező zaránokok gyóntatásában. De mindez hiábavaló volt, hiszen nincs az az erő, amely megállíthatná az embert Anyjához vezető útján. Sem a rendőri jelenlét, sem az érkezők regisztrálása, sem a munkaszerződések felbontása, sem az iskolákkal, egyetemekkel való fenyegetődzés, sem az állami szervek vagy a titkosszolgálatok, de még a ferencesek bíróságon való elítélése sem, egyáltalán semmi.

38 év múlt el azóta, és mi itt vagyunk. Mi történt ezalatt Međugorjeban? Mi történt Hercegovinában? Mi történt abban országban, amely hisz a Boldogságos Szűzanyában, és szereti őt, abban az országban, ahol annyi hivatás született? A „hit szeme” soha nem csukódik le.

Sokan nem tudták, mi is ez az egész, de a világ minden tájáról érkező zarándokok megválaszolták a kérdést azzal, hogy szakadatlan jöttek, egyre csak jöttek. Az első, akit itt felkerestek, egy pap volt, akinél gyónhattak, és így indultak el az irgalom folyói, amelyek a békét sugározzák ezen a helyen.

Međugorje gyümölcsein elmélkedve Miljenko atya ezt mondta: Ki tudná megszámlálni azt a töméntelen embert, akik ezalatt a 38 év alatt gyónásra vártak, vagy a könnyeket, amik ezen a helyen hullottak, és ki tudná számon tartani az összes itt történt megtérést, és minden megromlott kapcsolatot, ami itt állt helyre? Ki tudná megszámlálni a házastársakat, akik itt békültek ki, és a hivatásokat, amelyek itt születtek? Szükségünk van a megtérés csodájára. Egy hullámhosszon kell lennünk a feltámadt Krisztussal, hogy felismerjük őt a kenyértörésben, az Oltáriszentségben, hogy újra élhessünk az ő teste és vére által.

Međugorje az elmúlt csaknem négy évtized alatt visszevezetett minket az eredeti keresztény elkötelezettséghez és vallásgyakorlathoz, újra megtanított minket imádkozni és böjtölni és szívvel részt venni a szentmisén. Međugorje továbbra is az imáról fog suttogni, és továbbra is minden kézben ott lesz a rózsafüzér, mint ahogy ez majdnem 40 éve így van. – zárta szentbeszédét Miljenko atya.