Imádkozzatok a békéért!

Imádkozzatok a békéért!

A Szűzanya 2023. január 25-ei üzenete
Drága gyermekek! Imádkozzatok velem a békéért, mert a sátán háborút és gyűlöletet akar a szívekben és a népek között. Ezért imádkozzatok, és áldozzátok fel napjaitokat, böjttel és bűnbánattal, hogy Isten békét adjon nektek. A jövő útkereszteződéshez ért, mert a modern ember nem vágyik Istenre. Ezért az emberiség a pusztulás felé tart. Kicsi gyermekeim, ti vagytok az én reményem. Imádkozzatok velem, hogy megvalósulhasson az, amit Fatimában és itt elkezdtem. Imádkozzatok és környezetetekben tegyetek tanúságot a békéről és legyetek a béke emberei. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
 
A Boldogságos Szűz Mária ugyanazzal az üzenettel és hívással jelent meg Međugorjéban, amelyet ma is hallunk: „Drága gyermekek, imádkozzatok velem a békéért.”
Üzenete ma, több mint negyvenegy év után is aktuális. Veszélyben a szívek, a nemzetek békéje. A háború, a gyűlölet és a gyilkosságok mutatják, hogy a gonosz lélek erejéről, a sátánról van szó. A rossz, a gonosz ellen csak lelki eszközökkel harcolhatunk. A gonosz ellen egyedül az ima, a böjt, a bűnbánat, az áldozat és az Istenhez kiáltás hatékony. Erre hív bennünket a Szűzanya és az Isten Igéje is igazolja, hogy az ima, a böjt és a bűnbánat megállítja a háborút, a gyűlöletet és a katasztrófát. 
Csak fegyverrel a háborút és a gyűlöletet nem lehet megállítani. Ha valaki erősebb fegyvert használ és legyőzi az ellenségét, akkor az csak anyagi és nem igazi győzelem. Mert a gyűlölet megmarad az ellenségben és előbb vagy utóbb fellázad, ezért sohasem jutunk el a békéhez. Az a béke, amelyet Jézus Krisztus ígér, az a béke, amely a megváltozott szívből fakad, ez a megtért ellenség békéje, azé, aki barátunkká lett. A szíveket csak Isten tudja megváltoztatni. Istennek kellenek imáink, megtért szívünk imája, böjtje és bűnbánata, hogy ezeken a szíveken keresztül a megtérés erejét és kegyelmét tudja árasztani.  
Istennek szüksége van rád, hogy megmentsen másokat. Istennek szüksége van az imádra, a szívedre, hogy eljöhessen ebbe a világba és megérinthessen másokat.
Tehetetlennek érezhetjük magunkat a gyűlölet, a gonosz és a háború erejével és nagyságával szemben, amely körülöttünk, világunkban történik. De ez, ne bátortalanítson el bennünket. Istennek szüksége volt egy ember szívére, a Názáreti Mária szívére, aki IGENT mondott Istennek, hogy Ő hozzánk jöhessen és elhozhassa számunkra az üdvösséget.
„Teréz anya” – portré kötetben olvastam egy történetet, amelyben Szent Teréz anya egy közeli barátja, Leo Massburg a következőket írta.
Egyszer egy újságíró megpróbálta provokálni Teréz anyát és az alábbiakat mondta neki: „Teréz anya, Ön most hetvenéves. Amikor majd meghal, a világban minden ugyanúgy fog kinézni, ahogyan Ön előtt volt. Sok erőfeszítése, munkája során mi változott meg a világban?”
Teréz anya békésen, mosolyogva válaszolta: „Tudja, sohasem akartam megváltoztatni a világot. Csak arra törekedtem, hogy egy csepp tiszta víz legyek, amelyben visszatükröződhet Isten szeretete. Ön szerint ez apróság?
Ahogyan ez gyakran megtörténik, nagy csend támadt a teremben. Senki sem mert megszólalni. Teréz anya újra az újságíró felé fordult és azt mondta: 
„Miért nem próbál meg Ön is egy csepp tiszta víz lenni? Akkor már ketten lennénk. Ön házas?” 
„Igen, Teréz anya, házas vagyok.”
„Mondja meg ezt a feleségének is és akkor már hárman leszünk. Van-e gyermeke?”
„Igen, három gyermekem van, Teréz anya.”
„Mesélje el ezt a gyermekeinek is és akkor már hatan leszünk.”

Ne bátortalanodjunk el. Hallgassunk égi Édesanyánkra, Máriára, aki a legjobban látja e világ lelki állapotát. Lát minden szívet, amely megnyílik hívására, ezért mondja nekünk: „Ti vagytok az én reményem..”
Legyünk az óceánban az a kicsi csepp víz, – ahogyan Szent Teréz anya mondja –, mert e csepp nélkül az óceán szegényebb lenne.
 
Imádság


Szűz Mária, Te látod legjobban lelkünk, szívünk és e világ állapotát, amely elveszett Isten nélkül. Te a Mennyei Atya dicsőségéből érkezel hozzánk. Tekinteted megvizsgálja és látja azt, ami hiányzik nekünk, úgy, ahogyan a galileai Kánában is elsőként Te vetted észre, hogy nincs boruk. Te ma is látod, hogy nincs békénk. Látod azt, ahogyan a modern ember elfordult Istentől és a vesztébe rohan. Imádkozz velünk Szűz Mária, ahogyan az apostolokkal imádkoztál az egyház születésekor. Köszönjük biztatásodat és üzeneteidet, amelyekkel arra hívsz bennünket, hogy térjünk vissza Istenhez, a béke, az értelem és az élet forrásához. Hálát adunk Neked minden szívért, amely megnyílik és amely miatt van még reménye e világnak. Mária, kegyelemmel teljes imádkozz velünk és értünk, de különösen azokért, akik a háború, a gyűlölet és öldöklés nehéz pillanatait élik át. Az Úr adjon minden békétlenséggel és gyűlölettel teli szívnek békességet. Ámen.


 
M. M
fordította: Sarnyai Andrea