Térjetek vissza Istenhez

Térjetek vissza Istenhez

Elmélkedés a Szűzanya 2021. május 25-i üzenetéről

Múlt havi, áprilisi üzenetében a Szuzanya az Úrba vetett hitre bátorított és buzdított most, a megpróbáltatások idején. Megígérte közelségét, közbejárását és azt, hogy a szentség útján kísérni fog bennünket. Mária eros hittel, a kísértéseknek kitéve élt, így lett számunkra a hit és a remény Édesanyja. Maga is a mi útjainkon járt, ezért O tudja a legbiztosabb utat a mennybe

Mostani üzenetében a Szuzanya szavaiban halljuk Isten szavának visszhangját, ahogyan a próféták által szólt választott népéhez, mert örök szertettel szerette. Ez az Isten népe te vagy, én és mindannyian. Isten ma hív bennünket Fiának, Jézusnak Édesanyja által. Az Isten szava örök és el nem múló. Az Isten szava tele van Isten leheletével és lelkével, ezért örök.

Szuz Mária szívet és testet ajándékozott Isten Igéjének. Édesanyai méhében testesült meg Isten Igéje, és mindörökre köztünk lakozik. Emlékezzünk csak arra, amit Isten mondott a választott népének, és amit ma nekünk is mond:

Térjetek meg ahhoz, akitol oly mélyre süllyedve elpártoltatok, Izrael fiai! (Iz 31, 6) Térjetek vissza, elpártolt fiak, meggyógyítom elpártolástokat! Íme, eljöttünk hozzád, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk! (Jer 3, 22)

Szaggassátok meg szíveteket, nem pedig ruhátokat, és térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos o és irgalmas, türelmes és nagyirgalmú, és szánakozik a bajok felett. (Joel 2, 13)

Isten a szeretet, és amikor hívja, figyelmezteti, megfedi népét, akkor ezt szeretetbol teszi. Ezt a Szuzanya is, Édesanyaként megerosíti, mert teljes szívvel szeretné megtérésünket Isten szeretetének megtapasztalását. Isten mindent szeretetbol teremtett, mert O a szeretet és az irgalom. Szeretetbol küldi hozzánk Szuz Máriát, azzal a vággyal, hogy megtérjünk téves útjainkról és ne ott keressük az életet, ahol nincs.

Megterhel bennünket a sok futkosás, a sietség az után, amit a legfontosabbnak gondolunk. Úgy tunik számunkra, fontos, hogy jó munkahelyünk legyen, családot alapítsunk, biztos életünk legyen, sok pénzzel. És, ha már mindez megvan, ha mindezt megvalósítjuk olyan érzésünk van, hogy az életünk kicsúszott a kezünkbol. Az életet sem emberi erovel, sem anyagi eszközökkel nem lehet bebiztosítani. Az emberek sem tudnak tartós biztonságot és szeretetet adni számunkra, hisz halandó lények.

Ma azt látjuk, hogy sok mindent képes az ember megtenni azért, hogy felkeltse mások figyelmét. Fontos a figyelem, legalábbis így gondoljuk. Az emberek többsége identitását arra alapozza, amit csinál, és hogy mások hogyan tekintenek arra, nem pedig arra, hogy kik ok Isten szemében.

A Szuzanya édesanyai szavakkal hív, mert a megtérés útjára szeretne vezetni bennünket, amelyen elmélyítjük Istenbe vetett hitünket, Istenbe, aki úgy szeret bennünket, ahogyan vagyunk. Minden eltávolodás Isten szeretetétol bun, amely a pusztulásba visz. Az ember rendelkezik azzal a szabadsággal, amellyel NEMET mondhat Isten szeretetére. A szeretetet nem lehet eloírni, kieroszakolni, a szeretetet ajándék.

Ha nem nyílunk meg Isten szeretetére, életünk terméketlen marad. Isten szeretete nélkül és a vele való kapcsolat elmélyítése nélkül ürességet és értelmetlenséget élünk meg.

A Szuzanya, édesanyaként azt szeretné és arra hív bennünket, hogy legyünk az O apostolai, legyünk az O kinyújtott keze, mert Neki szüksége van a mi kezünkre és szívünkre, hogy megérinthessen minden szívet, azzal a kegyelemmel, amelyet Isten ajándékozott neki, és amellyel betöltötte.

IMÁDSÁG

Szuz Mária, Te kegyelemmel teljes, Isten szeretetével teljes vagy.
Te megtapasztaltad ezt a szeretetet és szívedben hordozod, azzal a vággyal, hogy minden emberi szívnek odaajándékozd.
Különösen kérlek minden emberi szívért, különösen a sebzett, zárt, kétségbeesett és remény nélküli szívekért.Te legjobban tudod és látod, úgy mint a galileai Kánában, mi hiányzik nekünk.
Te megérted és édesanyai szemmel és szívvel látod ürességünket, tévútjainkat, amelyeken haladunk, útjainkat, melyeken tévelygünk és botladozunk értelmet és békét keresve, de nem találunk.
Édesanyánk, járj közbe értünk Fiadnál. O vezessen vissza tévutainkról, ha kell keresztekkel és bajokkal, mert üdvösségünkre szolgál majd.
Kérünk téged mindazokért, akik elmerültek a súlyos bunökben és a rosszban. Neked, ó, Édesanyám felajánljuk mindazokat, akik szenvednek és azokat is, akik mások bune miatt gyötrodnek.
Szükségünk van a te segítségedre, nekünk, akik még földi utunkat járjuk, amelyen botladozunk ugyan, de Te emelj fel bennünket és vezess a megtérés és a szentség útjára.
Ámen.


M. M
fordította: Sarnyai Andrea