Veletek vagyok, hogy az üdvösség útjára vezesselek bennetek

Veletek vagyok, hogy az üdvösség útjára vezesselek bennetek

Elmélkedés a Szűzanya 2020. március 25-i üzenetéről

    A járvány nyomasztó hatása ránehezedik az egész világra. A vírus megállíthatatlanul, egyre jobban és gyorsabban terjed. A láthatatlan, parányi vírus, amely ismeretlen a tudósok számára is, félelmet és pánikot kelt az emberek körében. Ha nem is a szorongás, de a kellemetlenség érzése tölti be mindennapjainkat. Mindenütt lelassult az élet, szinte megállt. Az embereket karanténba, házaikba zárták. Senki sem tudja pontosan, mindez meddig fog tartani.

    Mindezen eseményekre spontán megoldást várunk. Amikor megoldást többé már nem várhatunk az emberektől, akkor az égre tekintünk. De nincs expressz megoldás. Nincs olyan megoldás, amelyet mi várunk. Nincs expressz imádság, sem kész recept. A Szűzanya sem kínál számunkra kész, a mi bekapcsolódásunk nélküli megoldást. Nincs kész recept a boldogsághoz, nincs gyors megoldás az újonnan keletkezett problémára, amely valamilyen módon minden embert megérint, hittől, fajtól, nemzettől függetlenül, legyen szegény vagy gazdag. Ebben a bajban mindannyian egyformák vagyunk.

    És amíg az emberek azon aggódnak, hogyan maradjanak egészségesek, a Szűzanya üzenetében az üdvösségről beszél. Az egészség érték és megfizethetetlen kincs. Az ember arra törekszik, hogy megőrizze egészségét, vagy ha mégis elveszíti, minden módon arra törekszik, hogy visszaszerezze. Az egészségügyi dolgozók az orvostudomány területén igyekszenek mindent megtenni az emberek egészségének megőrzése érdekében.

    Látunk orvosokat, járványügyi szakembereket, virológusokat, ápolónőket, professzorokat, válságstábot és sokakat, akik törekszenek enyhíteni a kialakult helyzetet, de érezzük, hogy ők is tehetetlenek. Érezzük, hogy a megoldás nem a földről érkezik, halandó emberektől, hanem a mennyből. És a Szűzanya szemünket az ég felé irányítja, Fiára, Jézusra, az üdvösségre. Szeretné megnyitni a hitünk szemét, hogy fel tudjuk ismerni és megtudjuk, kik is vagyunk valójában?! Az élet extrém helyzetei alkalom lehetnek számunkra, hogy elgondolkodjunk életünk értékeiről. Mert oly könnyen elfelejtkezünk Isten létéről, aki kezében tartja a világot, a világmindenséget és a mi kis életünket is, melyet a parányi vírus fenyeget.
    
A Szűzanya szeretné megnyitni szemünket arra a legfontosabbra, ez pedig az üdvösség. Az üdvösségre való törekvésünk nem zárja ki az egészségért való harcunkat. A Szűzanya csak azt szeretné mondani, hogy itt a földön nem az egészség és az élet a legértékesebb. Nem itt fejeződik be minden. Van valami sokkal értékesebb. A mennyre, az örökkévalóságra, az Isten számára vagyunk teremtve.

    Fontos az egészség, de az üdvösség a legfontosabb. Isten nem ígért nekünk mennyországot itt a földön, kifogástalan egészséget, mert itt minden korlátozott. Ahogyan a 102. zsoltárban imádkozzuk: „Kezdetben megteremtetted a földet, s a te kezed művei az egek. Azok elmúlnak, de te megmaradsz; mint a ruha, mind elavulnak.”
    Amedeo Capetti a milánói kórház fertőző osztályának igazgatója mondja: „Az egészségért folytatott harc, elvesztett harc, előbb vagy utóbb mindannyian legyőzetünk. Az egészség csak olyan segédeszköz, amellyel életünk folyamán megismerhetjük azt, Aki életet adott számunkra!”
    Ezen körülmények között sem keressünk hibást, ne ítélkezzünk, bocsássunk meg egymásnak és önmagunknak, tudjunk bocsánatot kérni, hogy megtapasztalhassuk azt, amit Jézus ígért, ez pedig az üdvösség. Az üdvösség a személy teljessége, egész személyiségünk gyógyulása. Amikor Jézus gyógyította a testet, akkor azt mindig összekötötte a bűnök bocsánatával és a szív megtérésével.
    Ma is visszhangzanak Jézus szavai: „Ne aggódjatok életetekért. Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek.” A Szűzanya üzenete csak Fia szavainak visszhangja. Ezt a világot nem az ember, hanem Isten teremtette. Ezért az ember nem ismerheti meg teljesen sem a világot, sem a természet törvényeit. Létezik Ő, az Atya, aki a természeti erők és törvények felett áll. Létezik az Atya, aki kezében tart mindent, és mindent Ő irányít.
    Kérjük Mária, a Béke Királynője közbejárását, hogy megláthassuk tévutjainkat, lelkünk betegségeit, szívünk vakságát és megtapasztalhassuk az üdvösséget, amelyet Jézus Krisztus, az egyetlen Üdvözítő ajándékoz számunkra.

Imádság

    Égi Édesanyánk, Mária, Béke Királynője, a történelem folyamán oly sokszor eljöttél hozzánk, hogy az imádságban és a szeretetben való egységre buzdíts bennünket, gyermekeidet. Ellenséged, az ördög megkísérli megosztottá tenni, elmagányosítani gyermekeidet, viszályt szítani közöttük. Ő a hazugság atyja és gyilkos, ezért szeretné felforgatni az emberek közötti testvéri közösséget, minden lehetséges eszközt bevetve, kihasználva az új korona vírustól való félelmet is. Kérlek Téged, terítsd fölénk palástodat. Állítsd meg a vírus tovább terjedését, segítsd a megfertőzötteket és minden egészségügyi dolgozót, akik a betegekért küzdenek. Add, hogy a Te közbejárásodra, a Te vezetéseddel tudjunk növekedni a keresztény élet, de különösen is az imádság területén, a másokért vállalt lemondásban és a kölcsönös szeretetben. Adj erőt, hogy tökéletes szereteted igaz tanúi legyünk az egyházban, és egységben a megosztottság és az elkülönülés minden terve ellenére is. Taníts meg bennünket szeretni Jézust, aki élő módon van jelen az Eukarisztiában és nem szűnik meg várni bennünket, csodálatos és alázatos módon ajándékozva önmagát nekünk, hogy az Ő példája szerint mi is szeressünk minden embert.
    Köszönjük neked, Édesanyánk, Mária. Míg fölöttünk virrasztasz, formáld át szívünket, hogy mindig kellő tisztelettel tudjunk vendégül látni téged, és tanúságot tenni a Te közelségedről és jelenlétedről, amely a gyógyulás kegyelmét hozza számunkra. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea