A megbocsátás szentsége

A megbocsátás szentsége

Elmélkedés a Szűzanya 2020. január25-i üzenetéről

A Szűzanya karácsonyi üzenete megerősíti azt, amit ezekben az években jelenései által tesz: Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket  és  feltárja  előttetek  szeretetét,  amely  a  mennyből  érkezik. Amennyiben nem történik meg szívünk őszinte megnyílása és az Ő szeretetével való találkozásunk, akkor megbetegszik a lelkünk és lelki halál vár ránk –ezt mondja égi Édesanyánk.

Ebben az üzenetében is különös hangsúlyt helyez az imára, amely által  eljutunk  a  megbocsátás  szentségéhez.  Korábbi  üzeneteiben  az alábbiakat mondta: A béke gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a megbocsátás. Veletek vagyok és mindnyájatokat arra hívlak,gyermekeim,  hogy  először  a  családban bocsássatok  meg,  majd  azután  képessé váltatok arra is, hogy másoknak is megbocsássatok... Gyermekeim, ahhoz,  hogy  megértsétek  szavaimat,  amelyet  szeretetből  adok  nektek, imádkozzatok,  imádkozzatok,  imádkozzatok  és  majd  szeretettel  tudtok elfogadni  másokat  ésmegbocsátani  mindazoknak,  akik  rosszat  tettek veletek. Imádsággal viszonozzátok, az ima pedig a Teremtő Isten iránti szeretet gyümölcse.

Az Úr Jézus a nekünk való megbocsátás feltételeként szabta meg a mi másoknak történő megbocsátásunkat a Miatyánkimában. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is megbocsát a ti mennyei Atyátok.De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat. (Mt 6, 14-15).

Az emberiség legnagyobb ellensége a bosszú és a meg nem bocsátás. A legnagyobb gonosztevő az, aki nem bocsát meg és, aki nem fogadja el a felé nyújtott megbocsátó kezet. Az emberiség ellenségei azok, akik bosszúállók, akik gyűlölik az embert, akik háborút folytatnak ellene, akik nem hisznek, és nem bocsátanak meg neki.

A rossz erősebb nálunk. A kísértő legyőzött bennünket már a világ teremtésének kezdetén. Ő a végsőkig győzni fog, ha mi nem fordulunk egymás felé, ha nem ismerjük fel egymásban a testvért, és nem kezdjük el egymást szeretni. A gonoszt csak egyféleképpen győzhetjük le, ha elkezdünk  megbocsátani  egymásnak.  Lelkiismeretünket  az  elkövetett hibáktól, a kiengesztelődés által tudjuk tisztára mosni.

Megbocsátani önmagunktól nem tudunk, ezért szükségünk van Isten kegyelmére. Sokkal könnyebb megbocsátani, ha tudatában vagyunk saját gyengeségünknek, és annak, hogy Istennek sokkal több bűnünket kell megbocsátania, sőt már sok vétkünket meg is bocsátotta. Arra kell gondolnunk, hogy a másik ember is önmagában jó, mert Isten teremtette, Isten gyermeke. Azért reagál negatívan, mert sebzett, negatív tapasztalatokat élt át.

Az emberek csak azt tudják nyújtani nekünk, amit megtapasztaltak és megéltek. Ezért az az ember, aki szeretetteljes családban nőtt fel, telve lesz szeretettel, ily módon meg tudja ezt mutatni másoknak és meg tudja ajándékozni a többieket. De az az ember, aki durvaságot élt át, akit vertek, akinek azt mondták, hogy értéktelen, akit bántalmaztak és megvetettek,  csakígy tud viselkedni, így adja tovább, mert ezt tanulta és nem tud jobb lenni.

Isten várja a megbocsátás melletti döntésünket, hogy azt mondjuk: Istenem, meg akarok bocsátani, nem akarok a haragtartás rabja lenni. Szabad szeretnék lenni. Nem akarok kötődni a másikban lévő negatívhoz, szabad szeretnék lenni és boldog, mindannak ellenére, ami közöttünk történt, átadom a múltnak és azt szeretném, hogy Isten meggyógyítson. És akkor Isten szabad lesz arra, hogy megváltoztassa azt a személyt, akivel kiengesztelődtünk, mert a bűnünk és a másik iránti negatív érzés  nem  lesz  többé  akadály.  Megbocsátásunk  által  Isten  kegyelme árad ránk és meggyógyít bennünket és azt a személyt is.

Hogyan  imádkozzunk  azért  a  személyért,  akit  szeretnénk,  hogy megváltozzon?

Az első lépés, hogy lélekben lépjünk oda Jézussal együtt ahhoz a személyhez és kérjük, bocsásson meg, hogy negatívan gondolkodtunk róla, hogy kibeszéltük és apró dolgain fennakadtunk. Ez gyakran megtörténik a házasságban. A második lépés, hogy bocsássunk meg mindent,  annak  a  személynek.  Lélekben  mondhatjuk neki  megbocsátunk minden  durva  szót,  ami  elhangzott  köztünk,  minden  szemrehányást, keményfejűséget,  türelmetlenséget,  gőgöt.  Szívünknek  tisztának  kell lennie Isten számára, akkor tud működni bennünk. Ha megbocsátottunk, akkor Isten jóváteszi a bajt nekünk is és annak is, akinek megbocsátottunk.

Ha szeretnéd, hogy Isten jobbá tegyen, tudj megbocsátani önmagadnak. Ha szeretnéd, hogy Isten örökké a barátod legyen, akkor tudd elfogadni mindazt, amit az életed folyamán ad, akkor  is,  ha  elfogadhatatlannak  tűnik  számodra.  Bocsásd  meg  Istennek,  hogy  nem  kérdezi meg tőled, hogy csak a jót akarod-e elfogadni vagy a látszólag fájdalmasat is. A megbocsátás más szóval az embernek Isten mindenhatóságát adja. A menny lejön a földre. Az Isten országa belép a mi életünkbe és megvalósítja azt, amire vágyakozunk. A megbocsátás által gyógyítjuk magunkat és másokat, jobbá tesszük magunkat és a társadalmat.

IMÁDSÁG

Uram,Jézus, a legnehezebb és legfájdalmasabb percekben a te szívedből fakadtak ezek a szavak, amikor a kereszten függtél, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.Jézus, te tiszta vagy, mentes a rossztól, a gyűlölettől és a bosszútól, annak ellenére, hogy megaláztak, kigúnyoltak, leköpdöstek a kereszten. A gonoszság és a rossz nem érintette meg a szívedet.

Kérlek, add kegyelmedet, hogy mi is meg tudjuk bocsátani a kis bűnöket és igazságtalanságokat. Kérlek, add kegyelmedet, hogy mi is bocsánatot tudjunk kérni másoktól, mert csak így szabadulunk meg mi magunk és mások is a rossztól és a gyűlölettől.

Kérlek, téged Szűz Mária, aki a kereszt lábánál átéltél minden szenvedést és fájdalmat, amely Fiadra és rád szakadt, és mégis méltóságteljes maradtál a hitben és a szeretetben. Könyörögd ki számunkra a családjainkban, atársadalomban és a nemzetek között a nem megbocsátásból és a gyűlöletből való gyógyulást. Téged kérünk, Szeplőtelen Szűzanyánk, aki minden gyermeked iránt kegyelemmel és szeretettel teljes vagy.

Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea