Imádság

Új életre hívlak benneteket

Elmélkedés a Szűzanya 2019. február 25-i üzenetéről

A katolikus egyházban Máriának, Jézus édesanyjának kivételes helye van. Nemcsak azért, mert a hívő nép századokon át bizalommal kérte közbenjárását, hanem azért is, mert az egyház hivatalos liturgiájában is rendkívüli helyet foglal el. Az egyház számos ünnepen és emléknapon emlékezik Máriára.

A csend és az imádság ideje

Elmélkedés a Szűzanya 2019. január 25-i üzenetéről

Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a Béke Nobel-díj átvételekor következőket monda: Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon.

Jézus a Béke Királya

Elmélkedés a Szűzanya 2018. december 25-i üzenetéről

Első pillanatra a Szűzanya üzenetei egyformának tűnhetnek, de az édesanyai szó mindig új módon táplál és buzdít bennünket. A víz is sok évszázad óta egyforma, de mégis mindig újra táplálja és életben tartja a nemzedékek hosszú sorát. Ezen a karácsonyon is, ahogyan mindig, a Szűzanya a gyermek Jézussal, a Béke Királyával érkezett, pontosan úgy, ahogyan a jelenések első napján elmondták a látnokok. Jézust ajándékozza nekünk és Jézushoz vezet bennünket.

A kegyelem és az imádság, a várakozás és az ajándékozás ideje

Elmélkedés a Szűzanya 2018. november 25-i üzenetéről

A Boldogságos Szűz Mária a mi időnkben, napjainkban jön el hozzánk. Buzdít bennünket, hogy a nekünk ajándékozott idő ne legyen hiábavaló számunkra. Az idő olyan, mint az üres edény, amely arra vár, hogy jócselekedetekkel töltsük meg. Jól ismert Szent Ágoston mondása: Az emberek azt mondják, hogy jó vagy rossz az idő. Mi vagyunk az idő. Olyan az idő, amilyenek mi vagyunk.

Ljubo atya szentbeszéde Kapisztrán Szent János ünnepén 2018.10.23-án

A ti népetek ma nemzeti ünnepet ül. Egy olyan történelmi eseményt ünnepeltek, amely meghatározza identitásotokat. A mai időkben a kultúra és az identitás válságát éljük. Ha az ember nem tudja szinte még a saját nevét sem, nem ismeri a saját kultúráját, nagyon könnyen manipulálhatóvá válik. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a gyökereinket. Kell, hogy emlékezzünk. Fel kell tudnunk idézni a régi időket. Hiszen, ha nem lettek volna az előttünk mások, hol lennénk most? Hol lennénk most, ha nem lettek volna azok, akik befogadtak, megerősítettek minket?

Nyissátok meg szíveteket!

Elmélkedés a Szűzanya 2018. október 25-i üzenetéről

Valaki azt mondta, hogy Istennek könnyebb volt lejönni az égből a földre, mint fejünkből a szívünkbe jutnia. A szívben történik az Istennel való igazi találkozás. Isten hallja szívünkből fakadó imáinkat. Szívünk lehet sebzett, zárt, beteg, süket és néma. Szívünknek gyógyulására van szüksége. Isten kegyelmére van szükségünk ahhoz, hogy megengedjük Istennek, hogy a szívünkbe költözzön.

Engedjétek meg Istennek, hogy a megtérés útján vezessen benneteket

Elmélkedés a Szűzanya 2018. augusztus 25-i üzenetéről

Jézus nyilvános működésének első szavai a megtérésre és a szavába való bizalomra hívnak. A Szűzanya ebben az üzenetében arra hív bennünket, engedjük meg Istennek, hogy a megtérés útján az új életre vezessen minket. Sok korábbi üzenetében, az elmúlt évek jelenései során a Szűzanya a következő szavakkal hívott bennünket:

Feliratkozás a következőre: Imádság