Új életre hívlak benneteket

Új életre hívlak benneteket

Elmélkedés a Szűzanya 2019. február 25-i üzenetéről

A katolikus egyházban Máriának, Jézus édesanyjának kivételes helye van. Nemcsak azért, mert a hívő nép századokon át bizalommal kérte közbenjárását, hanem azért is, mert az egyház hivatalos liturgiájában is rendkívüli helyet foglal el. Az egyház számos ünnepen és emléknapon emlékezik Máriára.

A Szűzanya az egyház születésétől kezdve mindmáig megjelenik és a Jézushoz való hűségre buzdít bennünket. Máriát nemcsak tiszteljük, hanem segítségül is hívjuk. Jézus biztatott minket arra, hogy Máriát kérjük és szeretetébe vetett bizalommal higgyünk Istenben. A kereszten János apostolnak szinte végrendeletként mondta: Íme, a te anyád!, édesanyjának pedig azt mondta: Asszony, íme, a te fiad! (vö. Jn 19, 26).

Jézus megtestesülésekor Mária méhében mindannyian Jézus testének tagjaivá lettünk és ezért Jézus mindenkit magába fogadott. Ily módon a Lélek által Mária gyermekei is vagyunk. Aki szereti Jézust, meg fogja szeretni Máriát is. Aki Máriáhozfordul, Jézushoz vezettetik. Mária Jézus nélkül egyszerű, tehetetlen evilági asszony, benne és általa viszont ő a világ Királynője.

Ebben az üzenetében is az új életre hív bennünket, amelyet ő hordozott szívében és édesanyai méhében. Arra hív minket, hogy ebben az ajándékba kapott kegyelmi időben, a nagyböjtben életkorunktól függetlenül éljük meg szívünk átalakulását, átformálódását.

Az előttünk álló kegyelmi idő, a nagyböjt a harc ideje. A nagyböjtben arra kapunk meghívást, hogy kimenjünk a pusztába, ahogyan Jézus is tette, a Lélek által vezetve, az ördögtől megkísértve. A pusztában nem találkozunk azonnal Istennel, sem Isten vigasztalásával, sem az átalakulással, sokkal inkább a kísértéssel és a megpróbáltatással. Hogyan kísért a Gonosz? Többnyire földi javakkal, tehát testi dolgokkal. Azt mondja, hogy a gazdagság és a világ dicsősége, a test és a tulajdon neki adatott, így az övé. Mindaz, amiről nem tudunk lemondani, a Gonoszhoz köt bennünket és ezáltal neki hatalma lesz felettünk. Mindaz, amit itt a földön minden áron magadnak akarsz megtartani, azért a lelkeddel fizetsz a Gonosznak. Ha eladtad lelkedet, akkor a nagyböjtben alkalmunk adatik arra, hogy kiváltsuk. Azzal váltod ki magadat, hogy kész leszel lemondani mindenről, ami azt jelenti, hogy a nagyböjt alatt tudatosan kész leszel akár arra is, hogy meghalj, de semmiképp nem adod fel. Csak ilyen elhatározással lehetséges a győzelem.

Mint a természet, Isten szeretetében új életre fogtok születni – mondja a Szűzanya. A nagyböjt ideje valamilyen módon egybeesik a tavasszal, amikor a természet új életre kél. A nagyböjt az isteni gyökerek ébredésének ideje bennünk. Ahogyan fontos megmetszeni a növényeket azért, hogy gyümölcsöt hozzanak, ugyanúgy szükséges megmetszeni és megtisztítani a szívünket is, hogy növekedni tudjunk. Minden metszés fájdalmas, de nélküle nincs gyümölcs.

Engedjük meg a Szűzanyának, hogy elvezessen bennünket a szabadság és a béke tapasztalatához, amelyet a feltámadt Krisztus ajándékoz nekünk.

IMÁDSÁG

Szűz Mária, te, hozzánk hasonlóan éltél, taníts meg minket félelem nélkül megnyitni szívünket Jézusnak, hogy megtapasztalhassuk az isteni új életet, amelyet csak Ő ajándékoz nekünk.

Könyörögd ki számunkra a szívnek azt a szabadságát és tisztaságát, amely a te szívedet betöltötte, hisz kegyelemmel teljes vagy. Te, aki boldog vagy, mert mindent elhittél az Úrnak, amit mondott neked, imádkozd ki számunkra az erős hitet, hogy mi magunk is napról napra az Úrnak ajándékozhassuk az életünket, hogy Isten szeretett és hálás gyermekeiként élhessünk.
Ámen.

M. M.
fordította: Sarnyai Andrea