Ez mindnyájatok számára az irgalom ideje

Ez mindnyájatok számára az irgalom ideje

Elmélkedés a Szűzanya 2019. április 25-i üzenetéről

A Legszentebb Szűz Mária a világnak Isten Fiát ajándékozva Irgalmat ajándékoz, mert Isten általa árasztja az Irgalmat nemzedékről nemzedékre. Jézus átengedi Máriának, hogy már első nyilvános csodája alkalmával általa teljesedjen be az irgalom cselekedete.

A galileai Kánában, a menyegzőn elsőként Mária vette észre, hogy elfogyott a bor. Azért, hogy ez ne legyen nyilvánvalóvá a meghívottak számára, rábeszéli Fiát, hogy „változtassa meg” az isteni tervet. Kérésére Jézus ezt válaszolja: Még nem jött el az én órám, de a végül is mégis megteszi első csodáját.

Mária félreáll és átengedi Jézusnak a dicsőséget. A Legszentebb Szűz nem tesz csodát, de arra buzdítja Fiát, hogy irgalommal tekintsen szükségleteinkre akkor is, ha ezt nem érdemeljük meg, akkor is, ha Isten akaratában nem volt jelen ennyi kegyelem.

Jézus a Legszentebb Szüzet édesanyánkul ajándékozta, hogy irgalmas édesanyai szíve mindig együttérző legyen gondokkal küzdő gyermekeivel.

Szűz Mária kiválasztatott arra, hogy az irgalom eszköze legyen, mert hitben élt. Nem a hit világosságában, hanem olyan hitben, amely teljesen áthatotta akaratát és Isten iránti szeretetét.

Mária hálaénekében felujjong: Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik (Lk 1,50). Megtapasztalta Isten irgalmának erejét, hatalmát és mélységét és szeretne segíteni nekünk, hogy mi is megtapasztaljuk Isten átalakító erejét.

Mindnyájunknak szükségünk van Isten irgalmára, mert mindannyian bűntől sebzettek vagyunk saját bűnünk vagy mások bűne miatt. Különleges módon ajándékozta nekünk irgalmát a szentgyónás szentségében. A szentgyónás az egyetlen hely a világon, ahol meg lehet tapasztalni Isten irgalmát, szeretetét és jóságát. Tapasztalatot szerezhetek Istenről, aki nem ítél el, hanem elmegy egészen a kereszthalálig, amellyel megmutatja azt, mire képes értem azért, hogy megtapasztalhassam a bűn terhétől való szabadulást, a gyógyulást és a szabadságot.

Isten látja azt is, amit én nem látok. Ő azt is látja, hogy mivé válhatnék, lehetnék feltámadásának ereje és kegyelme által.

Sokan azt gondolják, hogy Isten irgalma relativizálja az ember bűnösségét, mert olyan állapotban hagyja az embert, amilyenben van, és ezzel veszélyezteti Isten igazságosságát. Isten irgalma bűnbánatra hív bennünket, vagyis megtérésre szólít. Az igazságosság gyógyít a gőgtől, mert, ha összehasonlítjuk Isten igazságosságával, megláthatjuk, hogy mennyire nyomorultak vagyunk és alázatossá válunk. Isten irgalma nem engedi meg, hogy kitartsunk a hamis alázatban. Milyen a hamis alázat? A hamis alázatban az ember kibékül önmagával, bűnös állapotával, mondván: „Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. Nincs menekvés számomra, túl bűnös vagyok, de másként nem tudok élni.” A hamis alázat külső önsajnálat önmagunk felett. A hamis alázatban az ember megmarad önmagánál.

Isten nem akarja önszeretetünk hamis békéjét, hanem meghív a megtérés békétlenségére, amely az igazi békéhez vezet. Az igazi béke a megtérésből fakad: kilépni önmagunkból és eljönni Istenhez, aki irgalmasságában mindig kilép önmagából és eljön hozzánk.

Isten irgalma olyan csodálatos, hogy mindig többet ad a legnagyobb bűnnél is. Ez nem buzdítás a bűnre, hanem meghívás arra, hogy nyíljunk meg Isten irgalmára, amely sokkal többet bocsát, mint, amennyi bűnt el tudunk követni.

Kérjük Máriát, az irgalom édesanyját, hogy könyörögje ki számunkra a bőséges kegyelem megtapasztalását.

IMÁDSÁG

Felajánló imádság a jóság, a szeretet és az irgalom Anyjának
Az imát a Szűzanya 1983. április 19-én diktálta Jelena Vasiljnak

Ó, Édesanyám, jóság, szeretet és irgalom Anyja, határtalanul szeretlek téged és felajánlom magamat neked. Jóságod, szereteted és irgalmad által ments meg engem. A tied akarok lenni. Határtalanul szeretlek, és azt szeretném, hogy te őrizz engem. Szívből kérlek jóság Anyja, add nekem jóságodat, hogy azzal elnyerjem a mennyországot. Határtalan szeretetedre kérlek, add kegyelmedet, hogy mindenkit úgy tudjak sze-retni, ahogyan te szeretted Jézus Krisztust. És kérlek, add kegyelmedet, hogy irgalmas tudjak lenni hozzád. Teljesen felajánlom magamat neked és azt szeretném, hogy minden lépésemben velem légy, mert te kegyelemmel teljes vagy. Ezt sohasem szeretném elfelejteni. Ha mégis elfeledkeznék erről, kérlek vésd szívembe újra.
Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea