Írások

32. Mladifest

Fra Marinko Šakota atya a Mladifestről: Szentmisét mutatbe Sarah bíboros, Wojda és Pezzuto érsek, valamint Gallese püspök...

A 32. Mladifestet augusztus 1. és 6. között tartják Međugorjéban, melynek jelmondata: „Mi jót kell tennem?“ (Mt 19,16)

Az idei program kicsit eltér az elmúlt évekétől. A Mladifest délelőtti és délután programból áll (ima, ének a nemzetközi ének és zenekarral, katekézis és tanúságtétel), valamint az esti imaprogram (rózsafüzér, szentmise, szentségimádás, imádság égő gyertyával, kereszthódolat, a Cenacolo közösség játékfilmjének bemutatója...).

Térjetek vissza Istenhez

Elmélkedés a Szűzanya 2021. május 25-i üzenetéről

Múlt havi, áprilisi üzenetében a Szuzanya az Úrba vetett hitre bátorított és buzdított most, a megpróbáltatások idején. Megígérte közelségét, közbejárását és azt, hogy a szentség útján kísérni fog bennünket. Mária eros hittel, a kísértéseknek kitéve élt, így lett számunkra a hit és a remény Édesanyja. Maga is a mi útjainkon járt, ezért O tudja a legbiztosabb utat a mennybe

Veletek vagyok, hogy az üdvösség útjára vezesselek bennetek

Elmélkedés a Szűzanya 2020. március 25-i üzenetéről

    A járvány nyomasztó hatása ránehezedik az egész világra. A vírus megállíthatatlanul, egyre jobban és gyorsabban terjed. A láthatatlan, parányi vírus, amely ismeretlen a tudósok számára is, félelmet és pánikot kelt az emberek körében. Ha nem is a szorongás, de a kellemetlenség érzése tölti be mindennapjainkat. Mindenütt lelassult az élet, szinte megállt. Az embereket karanténba, házaikba zárták. Senki sem tudja pontosan, mindez meddig fog tartani.

Fra Marinko Šakota atya üzenete Međugorje barátaihoz

Međugorje, 2020. március 19-én,

 Szent József ünnepén
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Međugorje barátai! Kedves testvéreim szerte a világban, akik azon lelkiség által kapcsolódtok Međugorjéhoz, amelyet a mi Égi Édesanyánk Mária, a Béke Királynője hozott el ide számunkra, szívből köszöntelek benneteket és néhány szót szeretnék szólni hozzátok.

A megbocsátás szentsége

Elmélkedés a Szűzanya 2020. január25-i üzenetéről

A Szűzanya karácsonyi üzenete megerősíti azt, amit ezekben az években jelenései által tesz: Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket  és  feltárja  előttetek  szeretetét,  amely  a  mennyből  érkezik. Amennyiben nem történik meg szívünk őszinte megnyílása és az Ő szeretetével való találkozásunk, akkor megbetegszik a lelkünk és lelki halál vár ránk –ezt mondja égi Édesanyánk.

Fiamat, Jézust hozom nektek

„Fiamat, Jézust hozom nektek” – mondja szüntelenül üzeneteiben Mária. Elhozta Őt ide, Međugorjéba a jelenések első napján is, amikor a látnokok – akkor még gyermekek – látták Őt, karján a gyermek Jézussal. Az első naptól kezdve szüntelenül árad a kegyelem folyója ezen a helyen, amelyet sok zarándok megtapasztalt. Sokan találkoztak a Szűzanyával, mint élő édesanyával, annak ellenére, hogy fizikailag nem látták. A találkozás ugyanis a szívben történik.