Bese Gergő atya beszámolója Međugorjében a Máriabesnyői Mladifestről

Bese Gergő atya beszámolója Međugorjében a Máriabesnyői Mladifestről

Kedves Marinko atya, paptestvérek, drága fiatalok!

Medugorje neve minden jelenlévő számára mást és mást jelent. Van, akinek megtérése színhelye, van, akinek megváltozott itt az élete, van, aki itt ismerte meg élete párját és van, aki itt találta meg hivatását.

Más és más történetek, de közös bennük a meghívás. Mária mindannyiunkat meghívott, hogy kezünket megfogva odavezessen Jézus elé. Mert ezen a szent helyen is Jézus áll a középpontban. Csak ő képes csodákat tenni az életünkben, csak ő képes választ adni a kéréseinkre. Mária közbenjár, közvetít és bátorít, ha elbizonytala-nodunk az úton.

2001-ben jártam itt először, de csak felületes zarándokként. Megnéztem a kiemelkedő helyeket, részt vettem a szentmisén és hazamentem. Elmondhattam, hogy jártam itt és ennyi. Sok évnek kellett eltelnie, mire megmagyarázhatatlan vágyat éreztem a szívemben, hogy visszatérjek erre a csodálatos helyre. 2008-ban mint útkereső jöttem vissza és azon imádkoztam, hogy megtaláljam a hivatásomat. A választ a Mladifesten megkaptam és 2013-ban pappá szenteltek.

Megtudtam mi az utam, az oltárszolgálat, de úgy érzem, hogy az Isten még más feladatot is bízott rám, mégpedig az ifjúság nevelését. Ezért munkám legnagyobb részét a tanítás és a jövő nemzedékének útbaigazítása tölti ki. Feladatomnak érzem, hogy minél több diákot hozzak el ide a Mladifestre, mert tudom, innen új emberként térnek majd haza.

A tavalyi esztendőben újabb feladatot kaptam Medugorjéban. Egy kedves francia hölgy Mélanie örömmel számolt be arról, hogy Párizsban megrendezték az ottani Mladifestet. Ekkor született meg az elhatározás a szívemben, hogy mi is rendezünk ifjúsági fesztivált Magyarországon.

Az álom valóssággá vált és június 8-9-10-én megtartottuk az első Máriabesnyői Mladifestet, fővárosunk, Budapest közelségében egy kegyhelyen, ahol 20 éve minden hónap 25-én engesztelő imanapot tartanak a Béke Királynőjének tiszteletére.

A Magyar Kormány támogatásával és Marinkó atya személyes jelenlétével rendeztük meg a fiatalok találkozóját. Tanúságtételek, szentmisék, szentségimádás és persze sok-sok ének, ahogyan Medugorjéban megtanultuk. A zenében is igyekeztünk közelíteni az itteni fesztiválhoz, ezért egy nemzetközi kórust állítottunk össze magyar, horvát, francia és olasz énekesekből, zenészekből. A zenei szolgálatot libanoni barátaink, a Sancta Maria Choir koronázta meg.

A jelenlévők szerint a találkozó jól sikerült. Számítanak arra, hogy jövőre ismételten találkozunk. Így nekünk, szervezőknek már csak az a feladatunk, hogy a következő időpontot nyilvánosságra hozzuk, ez pedig nem más, mint 2019. május 24-25-26. Megragadom tehát az alkalmat, hogy meghívjalak benneteket hozzánk, a II. Máriabesnyői Mladifestre.